info
 Voor meer informatie over de werking van de veilingszaal kunt u een e-mail

sturen naar info@braeckmanbvba.be

en wij beantwoorden u zo spoedig mogelijk.

Ronny Braeckman.


Algemene verkoopsvoorwaarden. 1.De verkoping geschiedt mts contante betlaing. 2. De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden en zonder de minste waarborg en zullen voor rekening en risico zijn van de koper het ogenblik van de toewijzing. 3. In geval van betwisting tussen de bieders zal de verkoophoudende gerechtsdeurwaarder dit lot opnieuw te koop stellen, koper op risico en rekening van de eerste bieder koper die eventueel het lager verschil moet bijbetalen. 4. De goederen moeten onmiddelijk na de verkoping van de paats weggebracht worden of in samenspraak met de verantwoordelijken, op later tijdstip. De verkoping geschiedt in aan/afwezigheid van de beslagene.