Permanent Makeup Studio

When you look good you feel good

Info

Algemene verkoopsvoorwaarden

1.De verkoping geschiedt mits directe betaling.

2. De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden en zonder de minste waarborg en zullen voor rekening en risico zijn van de koper het ogenblik van de toewijzing.

3. In geval van betwisting tussen de bieders zal de verkoophoudende gerechtsdeurwaarder dit lot opnieuw te koop stellen, koper op risico en rekening van de eerste bieder koper die eventueel het lager verschil moet bijbetalen.

4. De goederen moeten onmiddellijk na de verkoping van de plaats weggebracht worden of in samenspraak en akkoord met de verantwoordelijke, op later tijdstip. De verkoping geschiedt in aan/afwezigheid van de beslagene.

Voor meer informatie over de werking van de veilingszaal kunt u een e-mail

sturen naar info@braeckmanbvba.be

en wij beantwoorden u zo spoedig mogelijk.

Ronny Braeckman.